15 Cameras (2023)

15 Cameras (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.3
ระยะเวลา:89 นาที
สามีภรรยาคู่หนึ่งซื้อบ้านจาก The Slumlord Tapes ซึ่งมีชื่อเสียงจากการซ่อนกล้องไว้และเจ้าของบ้านโรคจิต มันไม่ปลอดภัยเท่าที่พวกเขาบอกตัวเอง