1521: The Quest for Love and Freedom (2023)

1521: The Quest for Love and Freedom (2023)


IMDB: 5.7
ระยะเวลา: 115 นาที
ในยุคก่อนการบุกรุกของสเปนในฟิลิปปินส์ นางเจ้าสาวพื้นเมืองหน้าใสแบบเทวีตลอดตายตกหลุมรักกับนายทหารสเปนหล่อหล่อหลัง. แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและถูกแยกออกจากกันเนื่องจากความภักดิ์สตรีต่อชาวบ้านของตน พวกเขาต่อสู้เพื่อความรักลับแบบลับในเวลาที่มืดมิดที่ไม่มีใครรู้ถึง