1972: Munich’s Black September (2022) 1972: Black September ของมิวนิก

1972: Munich’s Black September (2022) 1972: Black September ของมิวนิก


ไอเอ็ม: 6.8
ระยะเวลา:93 นาที
สำรวจความจริงอันน่าสลดใจเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกีฬาโอลิมปิกปี 1972 ที่ประเทศเยอรมนี ผ่านการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ เช่น ครอบครัวของนักกีฬาโอลิมปิกที่ถูกสังหาร ผู้สืบสวนชาวเยอรมัน และผู้กระทำความผิดที่ไม่เปิดเผยตัวตน