88 (2023)

88 (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.9
ระยะเวลา:122 นาที
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Super PAC ที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งอยู่เบื้องหลังผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแถวหน้ากำลังสืบสวนการบริจาคและเปิดโปงการสมรู้ร่วมคิด