A Body That Works (2023)

A Body That Works (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.5
ระยะเวลา:106 นาที
ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็ก ๆ บนภูเขาสาบานที่จะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกัน ระมัดระวังและปกป้องซึ่งกันและกัน แต่เมื่อกฎของ “ริสเปต” ถูกทำลายลง ก็ไม่มีทางเลือกสำหรับพวกเขานอกจากต่อสู้ รัก หรือจากไป