A Decent Home (2022) บ้านที่ดี

A Decent Home (2022) บ้านที่ดี


ไอเอ็ม: 6.4
ระยะเวลา:86 นาที
บ้านเคลื่อนที่เป็นตัวเลือกที่มีราคาย่อมเยามานานแล้วสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องราคาที่อยู่อาศัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา แต่ตอนนี้เศรษฐกิจของโมบายโฮมพาร์คกำลังถูกคุกคาม เนื่องจากบริษัทเอกชนกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์และต้องการรีดเงินจากเจ้าของบ้านเคลื่อนที่มากขึ้น ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ Sara Terry ใช้ฉากหลังนี้เพื่อสำรวจประเด็นเร่งด่วนทางชนชั้นที่สะท้อนไปทั่วอเมริกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดค่าเช่าสูงของนครนิวยอร์ก