A Difficult Year (2023)

A Difficult Year (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.2
ระยะเวลา:120 นาที
อัลเบิร์ตและบรูโนผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมีหนี้ท่วมหัว ขณะขอความช่วยเหลือจากคนทำงานในชุมชนเพื่อให้ชีวิตของพวกเขากลับมาเป็นปกติ พวกเขาก็ได้พบกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ อัลเบิร์ตและบรูโนถูกล่อลวงด้วยเบียร์และของว่างฟรี แทนที่จะเป็นอุดมคติของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่าตัวเองเข้าร่วมขบวนการนี้โดยไม่มีความเชื่อมั่นมากนัก