A Part of You (2024)

A Part of You (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.8
ระยะเวลา:101 นาที
วัยรุ่นพยายามดิ้นรนเพื่อหยิบชิ้นส่วนของโลกที่พังทลายของเธอในละครก้าวสู่วัยที่เต็มไปด้วยอารมณ์และหวานอมขมกลืนเกี่ยวกับผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง