A Pinch of Portugal (2022)

A Pinch of Portugal (2022)


ไอเอ็ม: 6.4
ระยะเวลา:84 นาที
เมื่อเชฟคนดังเดินออกจากรายการไป แอนนาผู้เตรียมอาหารต้องก้าวเข้าสู่จุดสนใจและทำให้รายการเป็นของตัวเอง ด้วยความช่วยเหลือจากตากล้องชาวออสซี่และแมวมองชาวโปรตุเกส