A Run for More (2022)

A Run for More (2022)


ไอเอ็ม: 6.1
ระยะเวลา:82 นาที
ในฐานะสตรีข้ามเพศในเท็กซัส Frankie Gonzales-Wolfe คาดว่าจะเผชิญกับการต่อต้านการรณรงค์ให้สภาเมือง เธอไม่คาดคิดว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับอัตลักษณ์ การเคลื่อนไหว และการมีส่วนร่วมของพลเมือง ในเส้นทางการหาเสียง เธอพบว่าตัวเองอยู่บนการเดินทางที่คาดไม่ถึงของการค้นพบตัวเองและการรักษา