A Trip to Infinity | Netflix (2022) การเดินทางสู่อินฟินิตี้

A Trip to Infinity | Netflix (2022) การเดินทางสู่อินฟินิตี้


IMDb: 7.2
เรื่องย่อ: นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์อนุภาค และนักจักรวาลวิทยาชื่อดังจะมาร่วมเจาะลึกเรื่องราวของอินฟินิตี้ และผลกระทบชวนพิศวงที่มีต่อจักรวาล