Against the Night (2017) มันมาตอนมึด

Against the Night (2017) มันมาตอนมึด


IMDb: 4.9
เรื่องย่อ: Against the Night (2017) มันมาตอนมึด มีเนื่อเรื่องว่า กลุ่มเพื่อนแอบเข้าไปในคุกที่ถูกทิ้งร้างโดยมีเจตนาที่จะสร้างวิดีโอล่าผี จนกระทั่งพวกเขาเริ่มที่จะหายไปทีละคน ใครเอาพวกเขาไปกันแน่….