Akashinga: The Brave Ones (2020) ผู้กล้า: ผู้กล้า

Akashinga: The Brave Ones (2020) ผู้กล้า: ผู้กล้า


ไอเอ็ม: 7.8
ระยะเวลา:13 นาที
แม่เลี้ยงเดี่ยว ภรรยาที่ถูกทอดทิ้ง และผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เข้มข้นเพื่อเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปกป้องช้างจากผู้ลักลอบล่าสัตว์ทั่วแอฟริกา