Aladdin (2019) อะลาดิน

Aladdin (2019) อะลาดิน


IMDB: 6.9
ระยะเวลา:128 นาที
เม่นข้างถนนผู้ใจดีชื่ออะลาดินเริ่มต้นการผจญภัยอันมหัศจรรย์หลังจากพบตะเกียงที่ปลดปล่อยมารผู้ชั่วร้าย ในขณะที่แกรนด์วิซิเยร์ผู้หิวกระหายกำลังแย่งชิงโคมไฟดวงเดียวกันที่มีพลังในการทำให้ความปรารถนาอันลึกล้ำของพวกเขาเป็นจริง