Alex/October (2022) อเล็กซ์/ตุลาคม

Alex/October (2022) อเล็กซ์/ตุลาคม


ไอเอ็ม: 7.9
ระยะเวลา:84 นาที
ชายผู้สิ้นหวังวางโฆษณาแปลกๆ เพื่อจบชีวิตของเขา แต่เหตุการณ์พลิกผันแปลกๆ เกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวไร้จุดหมายตัดสินใจตอบคำถาม เมื่อชีวิตของพวกเขาปะทะกัน พวกเขาตระหนักว่าทางเลือกที่เล็กที่สุดสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายได้