Alien Origin (2012) กำเนิดพันธุ์เอเลี่ยน

Alien Origin (2012) กำเนิดพันธุ์เอเลี่ยน


IMDb: 1.9
เรื่องย่อ: หลักฐานการกำเนิดมนุษยชาติที่นำมาซึ่งหายนะ ได้มีการค้นพบภาพเคลื่อนไหวบางส่วนที่บันทึกไว้จากหน่วยงานทางทหารที่สูญหาย ซึ่งเผยถึงความจริงอันน่ากลัวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิิตบนโลกมนุษย์