All That Breathes (2022) ทั้งหมดที่หายใจ

All That Breathes (2022) ทั้งหมดที่หายใจ


ไอเอ็ม: 7
ระยะเวลา:97 นาที
ท่ามกลางฉากหลังที่มืดมนของอากาศวันโลกาวินาศของนิวเดลีและความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้น สองพี่น้องอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผู้สูญเสียจากช่วงเวลาที่ปั่นป่วน นั่นคือนกที่รู้จักกันในนามนกว่าวดำ