American Muscle (2014) คนดุยิงเดือด

American Muscle (2014) คนดุยิงเดือด


IMDb: 3.9
เรื่องย่อ: American Muscle (2014) คนดุยิงเดือด เรื่องย่อ จอห์น ฟัลคอน ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลา 10 ปี กับการอยู่ในคุก ตอนนี้เขามีเวลา 2 ชั่วโมงที่จะล้างแค้นทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมในการโยนเขาเข้าไปอยู่ในนรกแห่งนั้น…!!