Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me (2023)

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.4
ระยะเวลา:116 นาที
สารคดีเรื่องนี้เผยให้เห็นแอนนา นิโคล สมิธผ่านสายตาของผู้คนที่อยู่ใกล้เธอมากที่สุด ตั้งแต่ชื่อเสียงในวงการนางแบบไปจนถึงการเสียชีวิตอันน่าสลดใจ