Apocalypse Clown (2023)

Apocalypse Clown (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.8
ระยะเวลา:102 นาที
เมื่อไฟฟ้าดับอย่างลึกลับส่งผลให้ไอร์แลนด์เข้าสู่ภาวะอนาธิปไตยและความสับสนวุ่นวาย กลุ่มตัวตลกที่ล้มเหลวและถูกซัดถูกบังคับให้เดินทางข้ามประเทศเพื่อยิงฝันครั้งสุดท้าย