Ashgrove (2022) แอชโกรฟ (2022)

Ashgrove (2022) แอชโกรฟ (2022)


ไอเอ็ม: 5.7
ระยะเวลา:93 นาที
เรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโลก นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกคนหนึ่งกำลังต่อสู้เพื่อหาวิธีรักษา