Assault on Hill 400 (2023)

Assault on Hill 400 (2023)


ไอเอ็ม: 2.6
ระยะเวลา:87 นาที
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 กองพันแรนเจอร์ที่ 2 ได้รับมอบหมายให้ปิดล้อมเมืองแบร์กชไตน์ของเยอรมัน และเนิน 400 ซึ่งเป็นตำแหน่งเชิงกลยุทธ์สูงที่ทำให้ไรช์มีพื้นที่สูงสำหรับปืนใหญ่