Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023)

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023)


ไอเอ็ม: 4.9
ระยะเวลา:112 นาที
วีรบุรุษชาวฝรั่งเศสและเพื่อนตลอดกาล Asterix และ Obelix เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อช่วยเจ้าหญิง Sa See ปกป้องจักรพรรดินีและดินแดนของเธอจากเจ้าชายที่ชั่วร้าย