Avengers 3 Infinity War (2018) อเวนเจอร์ส อินฟินิตีวอร์ มหาสงครามอัญมณีล้างจักรวาล


IMDB: 8.4
ระยะเวลา:149 นาที
ในขณะที่อเวนเจอร์สและพันธมิตรของพวกเขายังคงปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่ใหญ่เกินกว่าที่ฮีโร่ตัวใดจะรับมือได้ อันตรายครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นจากเงาจักรวาล: ธานอส เผด็จการแห่งความอับอายในอวกาศ เป้าหมายของเขาคือการรวบรวม Infinity Stone ทั้งหก ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีพลังเหนือจินตนาการ และใช้พวกมันเพื่อสร้างความมุ่งร้ายของเขาต่อความเป็นจริงทั้งหมด ทุกสิ่งที่เหล่าอเวนเจอร์สได้ต่อสู้เพื่อได้นำไปสู่ช่วงเวลานี้ ชะตากรรมของโลกและการดำรงอยู่เองไม่เคยมีความแน่นอนมากขึ้น