Awareness (2023) ความจริงเป็นเพียงสิ่งลวง

Awareness (2023) ความจริงเป็นเพียงสิ่งลวง


ไอเอ็มดีบี: 5.2
ระยะเวลา:112 นาที
เอียนเป็นวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับพ่อของเขาที่ชานเมืองโดยทำการหลอกลวงเล็กๆ น้อยๆ โดยใช้ความสามารถของเอียนในการสร้างภาพลวงตาให้กับเหยื่อที่ไม่สงสัย เมื่อข้อเสียประการหนึ่งของเขาเกิดความผิดพลาด ความสามารถของเขาก็เพิ่มขึ้นจนควบคุมไม่ได้ และเอียนก็ตกเป็นเป้าหมายขององค์กรคู่แข่งสองแห่ง ซึ่งแต่ละองค์กรต่างพยายามใช้ประโยชน์จากพลังของเขา