Battle for Pandora (2022) การต่อสู้เพื่อแพนดอร่า

Battle for Pandora (2022) การต่อสู้เพื่อแพนดอร่า


ไอเอ็ม: 2.5
ระยะเวลา:84 นาที
หลังจากสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานวิจัยกลับสู่โลก กองทัพอวกาศสหรัฐฯ ส่งยานกู้ภัยไปยังดาวแพนโดรา ซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ แต่เมื่อพวกเขาพยายามลงจอด พวกเขาพบว่าแพนดอร่ามีสายพันธุ์คล้ายมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการสูงอาศัยอยู่