Beating Sun (2023)

Beating Sun (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.8
ระยะเวลา:85 นาที
แม็กซ์กำลังเตรียมการแข่งขันด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ให้กับเมืองมาร์เซย์ เขามั่นใจว่าโครงการของเขากล้าได้กล้าเสียแต่เป็นผู้บุกเบิก ช่องปากกำลังไปได้ดี ในที่สุดสวนบนจัตุรัสนี้ก็ปรากฏตัวขึ้น และด้วยความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผู้อยู่อาศัยและแม็กซ์ที่อาชีพการงานของเขาต้องหยุดชะงักลงอย่างอันตราย