Being Mary Tyler Moore (2023)

Being Mary Tyler Moore (2023)


ไอเอ็ม: 7.5
ระยะเวลา:119 นาที
ด้วยการเข้าถึง Mary Tyler Moore Estate เพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การเป็น Mary Tyler Moore ได้สร้างภาพโมเสกที่ใกล้ชิดของอาชีพในธุรกิจการแสดงกว่า 60 ปีของ Mary