Beyond Existence (2022)

Beyond Existence (2022)


ไอเอ็มดีบี: 5.9
ระยะเวลา:96 นาที
เอลเลน เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังปฏิบัติตามคำสั่งของเธอเพื่อตามหาและทำลายศาสตราจารย์ที่ซื้อขายข้อมูลของรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในชะตากรรมที่พลิกผัน ชีวิตของศาสตราจารย์ต้องไว้ชีวิต และเธอก็เริ่มปกป้องเขา เมื่อคู่รักที่ไม่น่าเป็นไปได้พบว่าตัวเองกำลังเดินทางท่องเที่ยวผ่านภูมิประเทศที่แห้งแล้งของอังกฤษ