Big Nunu’s Little Heist (2023) ขาใหญ่ปล้นเล็กๆ

Big Nunu’s Little Heist (2023) ขาใหญ่ปล้นเล็กๆ


ไอเอ็ม: 4.5
ระยะเวลา:91 นาที
อดีตทหารที่ผันตัวมาเป็นพนักงานส่งของถูกลากเข้าไปร่วมแก๊งจอมป่วนของท้องถิ่นเพื่อลงมือปล้นสุดระห่ำในเมืองเล็กๆ ชื่อดังของแอฟริกาใต้