Billy & Molly: An Otter Love Story (2024)

Billy & Molly: An Otter Love Story (2024)


ไอเอ็มดีบี: 8.7
ระยะเวลา:77 นาที
จาก National Geographic และ Silverback Films Billy & Molly: An Otter Love Story เป็นเรื่องราวความรักอันอบอุ่นหัวใจระหว่างนากป่ากับชายที่มีฉากอยู่ในเกาะ Shetland อันห่างไกลของสก็อตแลนด์