Black Belts (2023)

Black Belts (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.4
ระยะเวลา:20 นาที
เคเจ นักเรียนมัธยมต้นสุดแหวกแนวและภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้จากคอมป์ตัน ท้าทายโดโจชั้นนำในแอลเอตอนใต้ โดยสวมเข็มขัดหนังสีดำเก่าของลุงของเขา แต่เมื่ออดีตพ่อนักสู้ของเขาเข้าไปยุ่งมากเกินไป ทั้งคู่ก็เรียนรู้ว่าชีวิตยังมีอะไรมากกว่าการระวังตัว