Black Lotus (2023)

Black Lotus (2023)


ไอเอ็ม: 4.2
ระยะเวลา:93 นาที
อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษทำสงครามคนเดียวผ่านท้องถนนในอัมสเตอร์ดัมเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของเพื่อนจากองค์กรอาชญากรรมในท้องถิ่น