Black Patriots: Heroes of the Civil War (2022)

Black Patriots: Heroes of the Civil War (2022)


ไอเอ็ม: 5.7
ระยะเวลา:45 นาที
สารคดีความยาว 1 ชั่วโมงนี้จะพาผู้ชมผ่านวิวัฒนาการของการมีส่วนร่วมของชาวแอฟริกันอเมริกันในช่วงสงครามกลางเมืองผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญและมีความสำคัญที่สุดในยุคนั้น เช่น Harriet Tubman, Robert Smalls, Frederick Douglass, the 1st Kansas Colored กรมทหารราบอาสาสมัครและกองทหารผิวดำที่โด่งดังที่สุดในช่วงสงครามกลางเมือง กรมทหารราบที่ 54 แห่งแมสซาชูเซตส์ที่มีชื่อเสียง