Blueback (2022) บลูแบ็ค

Blueback (2022) บลูแบ็ค


ไอเอ็ม: 6.2
ระยะเวลา:102 นาที
Blueback สร้างจากนวนิยายขายดีของทิม วินตัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทร สัตว์ทะเลที่สวยงาม และพลังของเด็กสาวในการเปลี่ยนแปลงโลก