Bobbi Jo: Under the Influence (2021)


ไอเอ็ม: 8.5
ระยะเวลา:102 นาที
คำให้การที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการติดยาเสพติด และการค้นพบของผู้หญิงคนหนึ่งว่าวิธีเดียวที่จะช่วยตัวเองได้คือการช่วยชีวิตผู้อื่น