Boneyard (2024)

Boneyard (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.2
ระยะเวลา:96 นาที
สายลับพิเศษของ FBI และกรมตำรวจในอัลบูเคอร์คีตามล่าหาฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อเล่นว่า The Bone Collector อย่างไรก็ตาม หัวหน้าตำรวจและเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเชื่อว่าคนในแผนกอาจเป็นฆาตกร