Bring Her to Me (2023)

Bring Her to Me (2023)


IMDB: N/A (ไม่มีข้อมูล)
ระยะเวลา: 55 นาที
หญิงหนึ่งได้รับความรำคาญจากฝันร้ายเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสายน้ำมืดและอวสานปีศาจที่รอคอยการมาถึงของเธอ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อน เธอต้องการคำปรึกษาจากผู้ตีความฝันเพื่อยุติฝันร้าย แต่พบว่าไม่มีใครคือตนเองและความสยดสยานจริงๆกำลังจะเริ่มต้น