Butchers Book Two: Raghorn (2024)

Butchers Book Two: Raghorn (2024)


ไอเอ็มดีบี: 3.9
ระยะเวลา:88 นาที
เล่มที่หนึ่งติดตามครอบครัวคนขายเนื้อที่มีนิสัยทารุณเมื่อเกิดตัณหาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารซึ่งมองว่าใครก็ตามที่ขวางทางพวกเขาเหมือนเนื้อที่ตายแล้ว ใน “Butchers Book Two: Raghorn” เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปเมื่ออุบัติเหตุทำให้ผู้จับกุมตกอยู่ในมือของคนกินเนื้อผู้โหดร้ายที่วางแผนจะแฮ็กพวกเขาเพื่อเอาเนื้อ