Cahill U.S.Marshal (1973) ยอดคนนายอำเภอ

Cahill U.S.Marshal (1973) ยอดคนนายอำเภอ


ไอเอ็ม: 6.4
ระยะเวลา:103 นาที
J.D. Cahill เป็นจอมพลที่แข็งแกร่งที่สุดของสหรัฐฯ แค่ได้ยินชื่อก็ทำให้เหล่าวายร้ายต้องหยุดชะงัก ดังนั้นเมื่อเด็กหนุ่มสองคนต้องการเรียกร้องความสนใจ พวกเขาจึงตัดสินใจปล้นธนาคาร พวกเขาจบลงด้วยการได้รับมากกว่าที่พวกเขาต่อรอง