Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance (2024)

Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance (2024)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:43 นาที
สารคดีเรื่องนี้เจาะลึกผลกระทบของการที่ศิลปินชื่อดังอย่าง Lil Nas X และ Beyoncé กำลังท้าทายสถานะทางดนตรีคันทรี่ที่เป็นอยู่อย่างไร และศิลปินผิวดำในแนชวิลล์วางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้มาระยะหนึ่งแล้วอย่างไร