Carnifex (2022j) คนขายเนื้อ

Carnifex (2022j) คนขายเนื้อ


ไอเอ็ม: 4.7
ระยะเวลา:93 นาที
นักทำสารคดีผู้มุ่งมั่นและนักอนุรักษ์สองคนที่ร่วมผจญภัยในชนบทห่างไกลเพื่อบันทึกภาพสัตว์ที่ต้องพลัดถิ่นเพราะไฟป่า ซึ่งพวกเขาได้ค้นพบสายพันธุ์ใหม่ที่น่าสะพรึงกลัว