Church of Darkness (2022) โบสถ์แห่งความมืด

Church of Darkness (2022) โบสถ์แห่งความมืด


ไอเอ็ม: 4.4
ระยะเวลา:87 นาที
เด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้นับถือศาสนาคริสต์ย้ายไปยังเมืองใหม่และค้นพบสังคมใต้ดินที่น่ากลัวซึ่งเฟื่องฟูภายใต้การคุ้มครองของนายกเทศมนตรี เมื่อเขาล่วงรู้ถึงแผนการอันชั่วร้ายของพวกเขาและทำพิธีบูชายัญ เขาพยายามช่วยพวกเขาทั้งหมด แต่มันอาจจะสายเกินไป!