Civil War Saint (2022) นักบุญสงครามกลางเมือง

Civil War Saint (2022) นักบุญสงครามกลางเมือง


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:70 นาที
ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามกลางเมืองตื่นขึ้นมาพบว่าสงครามได้ยุติลงแล้ว และผู้ช่วยชีวิตของเขาคือเพื่อนที่คาดไม่ถึงที่พระเจ้าส่งมา นักบุญเบอร์นาร์ดผู้ช่วยชีวิตเขาและชี้เส้นทางกลับบ้านให้เขา แต่เขาจะสามารถเอาชนะรอยแผลเป็นของสงครามและเรียนรู้ที่จะรักอีกครั้งได้หรือไม่?