Clotilda: The Return Home (2024)

Clotilda: The Return Home (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6
ระยะเวลา:45 นาที
ทายาทของ Cudjo Lewis และ Gumpa Lee ผู้รอดชีวิตจากเรือทาสของอเมริกาลำสุดท้าย ออกเดินทางเพื่อเติมเต็มความฝันของบรรพบุรุษในการกลับไปยังบ้านของบรรพบุรุษ พร้อมด้วย Tara Roberts นักสำรวจ National Geographic