Coffin Mountain Ancient Tomb (2022) ภูเขาสุสานโลงศพ

Coffin Mountain Ancient Tomb (2022) ภูเขาสุสานโลงศพ


IMDb: 7.2
เรื่องย่อ: Zhang Sanye ลูกหลานของ Guanshan Taibao ไปที่ Longtang Township พร้อมกับลูกศิษย์ของเขาตามคำเชิญของ He Laodao น้องชายของเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตในอีโจว จางซานเย่และคนอื่นๆ มุ่งมั่นที่จะค้นหาสุสานในตำนานของมากูต่อหน้าขุนศึกหลัว มันซี คนกลุ่มหนึ่งต้องผ่านอันตรายทุกรูปแบบและในที่สุดก็พบหลุมฝังศพ แต่นายจางพบว่าการปล้นสุสานเป็นกับดักที่ He Laodao และ Luo Manzi จัดเตรียมไว้อย่างระมัดระวัง มีการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่าที่อยู่เบื้องหลังสมบัติในสุสานของ