Concert Cocktail The Heartless Live (2015)

Concert Cocktail The Heartless Live (2015)


IMDb: 10.0
เรื่องย่อ: Disc 1
1.ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ : Cocktail
2.ชีวิต : Cocktail
3.สาวเซี้ยงไฮ้ : Cocktail
4.โปรดเถิดรัก : Cocktail
5.งานเต้นราในคืนพระจันทร์เต็มดวง : Cocktail
6.ริษยา : Cocktail
7.ความทรงจาในค่าฤดูร้อน : Cocktail
8.ดาราดับแสง : Cocktail
9.Medley : ซ้าซ้อน + เมื่อฉันทาให้เธอแล้วทุกอย่าง + เศษซากความฝัน : Cocktail
10.วัย : Cocktail / เปาวลี พรพิมล
11.นักร้องบ้านนอก : เปาวลี พรพิมล
Disc 2
1.เธอ : Cocktail
2.คู่ชีวิต : Cocktail
3.พันธนาการ : Cocktail
4.Heartless : Cocktail
5.เธอทาให้ฉันเสียใจ : Cocktail / ปั๊บ Potato
6.เวลา : Potato
7.เพียงพอ : Potato
8.ขอบคุณที่รักกัน : Cocktail /Potato
9.คุกเข่า : Cocktail
10.น้าตาสุดท้าย : Cocktail
Encore
1.อาจเพราะ : Cocktail
2.ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ : Cocktail