Cooties (2015) คุณครูฮะ พวกผมเป็นซอมบี้

Cooties (2015) คุณครูฮะ พวกผมเป็นซอมบี้


IMDb: 6.0
เรื่องย่อ: เมื่อบรรดานักเรียนประถมกลายเป็นซอมบี้เนื­่องจากเชื้อโรคในอาหาร คณะครูบาอาจารย์ นำโดย คลินท์ (เอไลเจาห์ วู้ด)ครูมาใหม่และเวด (เรนน์ วิลสัน)จึงต้องร่วมมือกันกำราบเหล่าซอมบี้­ฟันน้ำนมให้จงได้ก่อนที่คณาจารย์จะกลายเป็­นอาหารอันโอชะของพวกมัน