Crimes of Fashion: Killer Clutch (2024)

Crimes of Fashion: Killer Clutch (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6
ระยะเวลา:84 นาที
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นโค้ชให้กับนักออกแบบแฟชั่น ช่วยนักสืบชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการคุ้มกันในการคลี่คลายรายชื่อผู้ต้องสงสัยในวงการแฟชั่นภายหลังการฆาตกรรมเกิดขึ้นหลังเวทีแฟชั่นโชว์ในปารีส