Cube 2 Hypercube (2002) ลูกบาศก์มรณะ 2

Cube 2 Hypercube (2002) ลูกบาศก์มรณะ 2


IMDb: 5.6
เรื่องย่อ: ลูกบาศก์มรณะ 2 เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญ และเป็นไตรภาคที่ 2 ของภาพยนตร์ชุด ลูกบาศก์มรณะ กำกับการแสดงโดย อันตแชย์ แซกูวา ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 ภาพยนตร์ภาคนี้มีงบประมาณมากกว่าภาคแรก และใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นฉากหลังล้วนในบางฉาก